Đảng bộ Trung tâm Y tế Thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, của Thành ủy mới ban hành (đợt II/2022) và triển khai Nghị quyết Trung ương năm khóa XIII.

Ngày 17 tháng 9 năm 2022, Đảng bộ Trung tâm Y tế Thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, của Thành ủy mới ban hành (đợt II/2022) và triển khai Nghị quyết Trung ương năm khóa XIII. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị co đồng chí Hoàng Quang Hùng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố, các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ, Đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc và các quần chúng ưu tú của trung tâm Y tế Thành phố.

Hội nghị đã triển khai các nội dung như: Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 7/3/2022, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 9/6/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 11/7/2022 của BCH Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết Trung ương năm khóa XIII của BCH Trung ương Đảng; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/4/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ chính trị; các Kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Thành ủy...

Toàn cảnh Hội nghị

Việc tổ chức Hội nghị giúp cho toàn thể cán bộ, Đảng viên, và quần chúng của Đảng bộ Trung tâm Y tế Thành phố nắm bắt đầy đủ, sâu sắc, mục đích, ý nghĩa, nội dung văn bản các cấp, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, ý thức trách nhiệm của mình để nâng cao nhận thức, vận dụng thực hiện trong quá trình tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

 

Minh Thư
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
Đăng nhập