Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
730/QĐ-SYT Quyết định Phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám chuyên khoa Phụ sản thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 89
25/02/2019
731/QĐ-SYT Quyết định Phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám chuyên khoa Nhi thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 65
25/02/2019
732/QĐ-SYT Quyết định Phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Phòng Xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 304
25/02/2019
2419/QĐ-BYT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRONG XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Lượt xem: 369
06/07/2010
2420/QĐ-BYT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CỦA CÁC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE
Lượt xem: 150
06/07/2010
911/1999/QĐ-BYT Quyết định Về việc ban hành bản " Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 109
30/03/1999
137/1999/QD-UBND Quyết định về việc thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ
Lượt xem: 295
12/02/1999