Giám sát công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe
Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGDSK), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vừa tổ chức giám sát hoạt động chuyên môn tại Trung tâm Y tế Thành phố và 02 Trạm Y tế trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Đoàn công tác đã tiến hành giám sát việc xây dựng kế hoạch TTGDSK của Trung tâm Y tế Thành phố, công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về lĩnh vực y tế trên địa bàn. Việc triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn. Hoạt động giám sát hỗ trợ Trạm Y tế xã thực hiện TTGDSK. Việc tiếp nhận, sử dụng và cấp phát tài liệu truyền thông. Công tác thống kê, báo cáo...

anh tin bai

Đoàn công tác giám sát tại Trạm Y tế xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng.

Tại Trạm Y tế phường Tân Giang và Trạm Y tế xã Hưng Đạo, thực hiện giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động TTGDSK trên địa bàn. Hoạt động giám sát hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên y tế thực  hiện TTGDSK. Việc tiếp nhận, sử dụng tài liệu truyền thông, ghi chép và theo dõi các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe (Sổ A11) theo Thông 37/2019/TT-BYT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế. Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo, lập sổ theo dõi các hoạt động TTGDSK. Thực hiện các hoạt động truyền thông theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/03/2023 của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Qua giám sát cho thấy, Trung tâm Y tế và Trạm y tế các xã có đầy đủ sổ sách thống kê, báo cáo về công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; có kế hoạch hoạt động truyền thông theo năm, tháng, chiến dịch. Các trang thiết bị truyền thông cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc; Trung tâm Y tế thành phố thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động truyền thông tại các trạm y tế phường, xã; Trạm y tế các đã chỉ đạo kịp thời mạng lưới nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên tổ chức hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Đơn vị đã thực hiện đảm bảo công tác báo cáo theo quy định, thực hiện chiến dịch truyền thông đúng theo chỉ đạo của tuyến trên.

Đoàn công tác đề nghị Trung tâm Y tế Thành phố tiếp tục phối hợp với Phòng Văn hoá thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại địa phương các thông tin về dịch bệnh, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ, giúp người dân nâng     cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khoẻ và chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa  bàn tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về dịch bệnh, bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Đề nghị Trạm Y tế tiếp tục tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về dịch bệnh, bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ; thực hiện truyền thông nguy cơ giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khoẻ và chủ động phòng ngừa dịch bệnh để bảo vệ nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nguyễn Khoa

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập