Công đoàn ngành y tế đẩy mạnh các phong trào thi đua
Luôn phát huy tích cực vai trò của tổ chức công đoàn, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ)... Trong những năm qua, những hoạt động của Công đoàn ngành Y tế Cao Bằng đã góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Công đoàn cơ sở tặng quà cho gia đình ông Lê Quang Khải (Thương binh hạng 4/4) - Tổ 12, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng (ảnh Hải Ly)Công đoàn ngành Y tế hiện quản lý 25
Công đoàn cơ sở (CĐCS), với 3.418 đoàn viên Công đoàn (ĐVCĐ), trong đó nữ là 2.474 đoàn viên (chiếm 72%). Là ngành đặc thù, có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, Công đoàn ngành Y tế tỉnh đã tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước đến tất cả đoàn viên công đoàn và người lao động. Chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua. Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể ĐVCĐ, công chức, viên chức và người lao động (CCVCLĐ) với nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, thi đua thực hiện 12 Điều Y đức, phấn đấu thực hiện người thầy thuốc giỏi cũng là người mẹ hiền; thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện dân chủ cơ sở; quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp", chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2018; thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; thi đua thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân...

Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí...
Các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành. Hướng dẫn các CĐCS đăng ký danh hiệu và hình thức thi đua khen thưởng; đăng ký với Liên đoàn Lao động tỉnh giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học...


Đồng chí Nguyễn Thu Hường, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế cho biết:
Để các phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả, Công đoàn ngành Y tế đã chỉ đạo CĐCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp tới ĐVCĐ. Tuyên truyền giáo dục CBCCVCLĐ chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thông về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật… thực hiện tốt nội qui, quy chế của ngành, của đơn vị, phát huy trí tuệ, sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện 12 Điều Y đức và Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của CBCCVCLĐ làm việc tại các cơ sở y tế. 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động, đảm bảo nội dung, quy trình và thời gian quy định. Qua các phong trào thi đua, đã góp phần nâng cao công tác chuyên môn ở các đơn vị, xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn góp phần xây dựng Đảng, Công đoàn cơ sở vững mạnh. Năm 2018, có 41/44 CĐCS đạt CĐCS vững mạnh. Có 8 tập thể được đề nghị khen; có 2.982/3.426 ĐVCĐ đạt ĐVCĐ xuất sắc, trong đó có 2.315/2.474 nữ ĐVCĐ đạt danh hiệu Hai giỏi "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; 58 ĐVCĐ được các cấp công đoàn khen thưởng; 2.787 cá nhân đạt Lao động tiên tiến (đạt 81,3%), trong đó có 195 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở (đạt 6,99%), Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh 3 cá nhân (đạt 1,53%). 29 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng đạt thành tích xuất sắc. Năm 2019, công đoàn ngành phấn đấu 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, 80% CBCCVCLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 5% CBCCVCLĐ đạt chiến sỹ thi đua các cấp. 100% các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; trên 80% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động CBCCVCLĐ đạt “Gia đình văn hóa”. 80% CĐCS đạt CĐCS vững mạnh, không có CĐCS xếp loại  trung bình và yếu kém.

Cùng với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, Công đoàn ngành Y tế còn quan tâm c
hăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ và người lao động, nhất là ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2018 đến nay, Công đoàn ngành đã vận động ĐVCĐ đóng góp các nguồn Quỹ Xã hội, trong đó Quỹ “Mái ấm Công đoàn” được hơn 162 triệu đồng; sửa nhà và làm nhà mới từ "Quỹ Xã hội" cho 6 ĐVCĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 150 triệu đồng. Các CĐCS đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động, qua đó kịp thời phát hiện  những bệnh lý liên quan tới ngành nghề cần phải được điều trị kịp thời. Hỗ trợ trên 100 triệu đồng để thăm hỏi, động viên hơn 50 ĐVCĐ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, điển hình, như: CĐCS Chi Cục Dân số - KHHGĐ, CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh, CĐCS Trung tâm Y tế Thành phố.

Mỗi dịp Tết đến, xuân về  hằng năm, Công đoàn ngành chỉ đạo các CĐCS rà soát và hỗ trợ các trường hợp ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2018, đã có 18 ĐVCĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi và tặng quà với tổng số tiền 9 triệu đồng. Tết sum vầy năm 2019, Công đoàn ngành Y tế đã trao 26 suất quà, trị giá trên 18 triệu đồng cho ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn. hỗ trợ xây dựng một nhà công vụ cho cán bộ Trạm Y tế xã Phan Thanh, huện Bảo Lạc, với kinh phí xây dựng trên 350 triệu đồng, được trích từ Quỹ xã hội Công đoàn Y tế Việt Nam.

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, các phong trào thi đua của Công đoàn Ngành Y tế thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, thu hút đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng nhiệt tình, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình
đã có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. Điển hình, ngành Y tế Cao Bằng có 01 Tập thể Nữ Bệnh viện Y học Cổ truyền được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018 (toàn quốc có 5 tập thể vinh dự được nhận giải thưởng này trong năm 2018). Tại Lễ
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) Công đoàn ngành Y tế tỉnh Cao Bằng vinh dự có đồng chí Nông Tuấn Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng; có 02/08 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngành Y tế tiêu biểu được  LĐLĐ tỉnh Cao Bằng biểu dương, tôn vinh, đó là: đồng chí Nông Trí Truyền - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và đồng chí Phùng Thị Vân - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Trung tâm Y tế huyện Quảng Uyên…, đã góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

T
rong thời gian tới, Công đoàn ngành Y tế tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành một cách thiết thực, phát huy tinh thần hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động phong trào đoàn thể.

 

Đàm Quang Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập