Hội nghị triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn
Ngày 05/8/2019, Sở Y tế Cao Bằng phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn ngân hàng thế giới năm 2019. Tham dự Hội nghị có 68 đại biểu đến từ một số sở, ngành, đoàn thể và địa phương liên quan trong tỉnh. 

Ông Nông Trí Truyền - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Hợp phần vệ sinh do ngành Y tế thực hiện


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”. Cao Bằng là 1 trong 21 tỉnh được thụ hưởng chương trình với mục tiêu chung là nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông thôn, nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh nông thôn.

Đối với tỉnh Cao Bằng, mục tiêu của Chương trình đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 35 xã được công nhận “Vệ sinh toàn xã” với các tiêu chí: 70% số hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện; 80% số hộ gia đình có điểm rửa tay, có xà phòng hoặc sản phẩm thay thế xà phòng; tất cả các trường học, trạm y tế có công trình cấp nước và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn và có điểm rửa tay hoạt động. Xây mới 5.150 nhà tiêu hợp vệ sinh. Xây mới, cải tạo 46 công trình cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế.

Theo báo báo năm 2018, Chương trình đã được triển khai tại 9 xã thuộc 5 huyện: Thạch An, Hòa An, Trùng Khánh, Nguyên Bình, Phục Hòa;  xây mới 412 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các gia đình thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách;  lắp đặt pa nô truyền thông, xây dựng, sử dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại 9 xã triển khai chương trình; tổ chức 27 hội nghị, sự kiện truyền thông, lớp tập huấn tại các huyện, xã triển khai chương trình; vẽ 109 bản đồ vệ sinh thôn; họp thôn 218 lần tuyên truyền chuyên đề về vệ sinh và rửa tay  xà phòng; thăm hộ gia đình 820 lần để tuyên truyền, vận động người dân xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng...

Năm 2019, Chương trình sẽ triển khai Vệ sinh toàn xã tại 6 xã: Phù Ngọc, Đào Ngạn (Hà Quảng), Chí Thảo, Phi Hải (Quảng Uyên), Đức Long, Đức Xuân (Hòa An); Tiếp tục duy trì 16 xã triển khai thực hiện; Hỗ trợ 1.000 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; Xây dựng, cải tạo, sửa chữa chương trình cấp nước và vệ sinh cho 6 Trạm Y tế xã thuộc các huyện Hạ Lang, Trùng Khánh, Hòa An; Tổ chức 04 hội nghị triển khai cấp tỉnh, huyện; Xây dựng kế hoạch triển khai và hệ thống giám sát chương trình; Tập huấn cho các cán bộ thực hiện chương trình cấp tỉnh, huyện...

Với kết quả đạt được, Chương trình đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các chỉ tiêu về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

  

Hải Ly

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập