Chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày Thế giới Phòng, chống sốt rét 25/4/2024
Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét 25/4/2024 với chủ đề: “Dồn tổng lực về đích để loại trừ sốt rét tại Việt Nam”. Hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống sốt rét, Trung tâm Y tế Thành phố đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc ngăn chặn và loại trừ bệnh sốt rét.

Theo đó, sẽ diễn ra hoạt động treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Trung tâm Y tế Thành phố và Trạm Y tế 11 phường, xã. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thành phố thực hiện phát thanh thông điệp truyền thông; Lồng ghép truyền thông các nội dung phòng, chống sốt rét năm 2024 tại các cuộc họp, giao ban, tập huấn của đơn vị; Tổ chức giám sát hoạt động truyền thông tại các Trạm Y tế trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

anh tin bai

(Nguồn: Internet)

Phòng Dân số - Truyền thông và GDSK Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông trên địa bàn Thành phố; Chỉ đạo, giám sát, cung cấp tài liệu cho tuyến dưới; Thực hiện viết tin bài phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế  giới phòng, chống sốt rét đăng trên Trang thông tin điện tử, Fanpage Trung tâm   Y tế Thành phố; Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thành phố và các Trạm Y tế 11 phường, xã phát thanh thông điệp truyền thông treo băng rôn tại trụ sở Trung tâm và 11 Trạm Y tế xã, phường.
Các phòng chức năng và khoa chuyên môn phối hợp với phòng Dân số - Truyền thông và GDSK thực hiện các nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét 25/4/2024.
Các Trạm Y tế 11 phường, xã chủ động Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông hưởng ứng Ngày Thế  giới phòng, chống sốt rét 25/4/2024; Phối hợp với phòng Dân số - Truyền thông và GDSK treo băng rôn tại trạm; Phối hợp với cán bộ văn hóa xã, phường phát thanh thông điệp truyền thông được cung cấp. Tổ chức truyền thông, tư vấn trực tiếp cho người dân tại Trạm Y tế. Đối với các xã có nhân viên y tế thôn bản, tổ chức tuyên truyền, tư vấn  cho người dân tại tổ, xóm.
Chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống sốt rét 25/4/2024 nhằm tăng cường các hoạt động cung cấp thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là của người dân và cả cộng đồng để thực hiện về các hoạt động phòng, chống bệnh sốt rét có hiệu quả.
Chiến dịch thực hiện tập trung cao điểm trong thời gian từ ngày 20/4/2024 đến ngày 15/5/2024.

Các thông điệp truyền thông:

1. Dồn tổng lực về đích để loại trừ sốt rét tại Việt Nam. 
2. Cộng đồng chung tay đánh bay sốt rét. 
3. Đầu tư đổi mới và hành động để không còn bệnh sốt rét. 
4. Vì sức khoẻ của bạn và cộng đồng hãy chung tay loại trừ bệnh sốt rét. 
5.  Phòng chống muỗi truyền bệnh là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn sự lây lan của bệnh sốt rét. 
6. Nói không với sốt rét bắt đầu từ chính tôi. 
7.  Mỗi người  dân hãy góp phần ngăn chặn phòng ngừa Bệnh sốt rét quay trở lại. 
8. Hãy cùng nhau loại trừ bệnh sốt rét. 
9.  Phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét là trách nhiệm của toàn xã hội. 
10. Không mắc bệnh sốt rét là hạnh phúc của mọi nhà.


Bảo Nguyên (T/h)

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập