Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Chiều 05/02, Đảng ủy Trung tâm Y tế thành phố Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nông Ngọc Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố; Lương Thị Tố Uyên – Ủy viên BCH đảng bộ; Vũ Thị Xuân - Ủy viên BCH đảng bộ và 80 đảng viên, quần chúng ưu tú trực thuộc đảng bộ. Đồng chí Lê Thị Hồng Duyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố chủ trì Hội nghị.
anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Hồng Duyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của nghị quyết, gồm: Chuyên đề 01- Về kinh tế xã hội năm 2023 2024; Chuyên đề 02 - Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới; Chuyên đề 03 - Tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chuyên đề 04 - Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Chuyên đề 05 - Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Việc tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được Đảng bộ Trung tâm Y tế Thành phố chỉ đạo quán triệt triển khai nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy, phương pháp truyền đạt theo hướng đi thẳng vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, vận dụng liên hệ thực tế với nhiệm vụ chuyên môn. Từng viên chức, đảng viên, đều tích cực tham gia học tập các nội dung chuyên đề tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của viên chức, đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Duyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Cao Bằng đề nghị các đảng viên, quần chúng ưu tú trong Đảng bộ cần nghiêm túc tiếp thu, nắm vững những nội dung cốt lõi của nghị quyết, đồng thời xây dựng chương trình hành động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gắn với yêu cầu thực tế của đơn vị trong năm 2024.

 

Thanh Loan

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập