Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Thành ủy mới ban hành (đợt II/2023).
Chiều 26/9/2023, Đảng ủy Trung tâm Y tế thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Thành ủy mới ban hành đợt II/2023 cho 70 đảng viên và quần chúng ưu tú.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng gồm: Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của        Ban thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số  99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban thư   về tiếp tục phát huy vai trò Nhân dân trong   cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Quang Hùng - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố triển khai một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Thành ủy mới ban hành đợt II/2023.

Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác          cán bộ; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.

Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng.

Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban       thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chương trình hành động số 15-CTTr/TU, ngày 12/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

 

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 27/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quang Hùng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố đề nghị các đảng viên, quần chúng ưu tú trong Đảng ủy cần nghiêm túc tiếp thu, nắm vững những nội dung cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết,  đồng thời xây dựng chương trình hành động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gắn với yêu cầu thực tế của đơn vị trong thời gian tới.

Triệu Thị Hương

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập