Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Thành ủy mới ban hành (đợt III/2023)
Ngày 29/11, Đảng ủy Trung tâm Y tế thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Thành ủy mới ban hành đợt III/2023 cho các đảng viên và quần chúng ưu tú của đơn vị. Đồng chí Hoàng Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế dự và chỉ đạo Hội nghị.
anh tin bai

Đồng chí Hoàng Quang Hùng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng mới ban hành, gồmQuy định 131-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; Quy định số 1468-QĐ/TU ngày 07/11/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Chỉ Thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 về tiếp tục củng cố hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Hồng Duyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố triển khai Chỉ Thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 về tiếp tục củng cố hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 03/8/2023 xây dựng mô hình "Đảng bộ 4 tốt", "Chi bộ 4 tốt"; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Nghị Định 75/2023/NĐ-CP, ngày 19/10/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biên pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm.

anh tin bai

Các đảng viên và quần chúng ưu tú tại Hội nghị.

 Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Kế hoạch số 263-KH/TU, ngày 04/8/2023 của Tỉnh uỷ Cao Bằng thực hiện Chỉ thị số 23- CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kế hoạch số 321-KH/TU, ngày 11/9/2023 về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quang Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố đề nghị các đảng viên, quần chúng ưu tú trong Đảng bộ cần nghiêm túc tiếp thu, nắm vững những nội dung cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết, đồng thời xây dựng chương trình hành động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gắn với yêu cầu thực tế của đơn vị trong thời gian tới, góp phần đảm bảo làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.

 

 

Thanh Loan

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập