Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Thành ủy mới ban hành (đợt I/2024).
Chiều 26/06, Đảng ủy Trung tâm Y tế thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Thành ủy mới ban hành đợt I/2024 cho 60 đảng viên và quần chúng ưu tú.
anh tin bai

Đồng chí Lê thị Hồng Duyên - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế tành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng gồm: Kế hoạch số 380-KH/TU, ngày 08/3/2024 của Thành ủy Cao Bằng về thực hiện Đề án nâng cao chất lượng Đảng viên và kết nạp Đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đưa Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng năm 2024. Kế hoạch số 388-KH/TU, ngày 15/4/2024 của Thành ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 19/5/2023 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12.2022 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại ỷ luật đảng của cấp tỉnh ủy và tương đương đến cơ sở. Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Kế hoạch số 400-KH/TU, ngày 06/5/2024 của Thành ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 06/02/2024 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống , kiểm soát và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024.

Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chỉ thị số 559-CT/TU, ngày 14/4/2024 của Ban thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024. Quy định số 162-QĐ/TW ngày 29/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.

anh tin bai

Các đảng viên và quần chúng ưu tú tại Hội nghị.

Kế hoạch số 401-KH/TU, ngày 08/5/2024 của Thành ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 02/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế đột thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên đại bàn thành phố Cao Bằng. Quyết định số 164-QĐ/TW ngày 06/6/2024 của Ban Chấp hành Trung ương, Quyết định ban hành Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương và Đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Kế hoạch 380-KH/TU  thực hiện đề án nâng cao chất lượng Đảng viên và kết nạp Đảng viên mới, rà soát sàng lọc đưa Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, kế hoạch 388-KH/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố và Quyết định số 89 của Ban chấp hành trung Ương về quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Duyên Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố đề nghị các đảng viên, quần chúng ưu tú trong Đảng ủy cần nghiêm túc tiếp thu, nắm vững những nội dung cốt lõi của nghị quyết, đồng thời xây dựng chương trình hành động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gắn với yêu cầu thực tế của đơn vị trong năm 2024.

Thanh Loan

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập