Hội nghị triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tìm hiểu cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong
Ngày 28/5/2024, Đảng bộ Trung tâm Y tế (TTYT) Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tìm hiểu cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng.
anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Hồng Duyên - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự và thực hiện báo cáo nội dung sinh hoạt có đồng chí Lê Thị Hồng Duyên - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố. Đồng chí Nông Ngọc Hoàng - Uỷ viên ban chấp hành (UVBCH) Đảng bộ - Phó Giám đốc quản lý, điều hành Trung tâm Y tế Thành phố. Các đồng chí là UVBCH Đảng bộ, 64 đảng viên đang sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTYT, 15 quần chúng ưu tú đang công tác tại TTYT Thành phố.

anh tin bai

Đồng chí Nông Ngọc Hoàng - UVBCH Đảng bộ - Phó Giám đốc quản lý, điều hành Trung tâm Y tế Thành phố trình bày tại Hội nghị.

Các đồng chí tham dự buổi sinh hoạt đã được lắng nghe nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, và quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng" do đồng chí Lê Thị Hồng Duyên - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó giám đốc Trung tâm trình bày; Nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do đồng chí Vũ Thị Xuân-UVBCH Đảng bộ trình bày; Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng do đồng chí Nông Ngọc Hoàng - UVBCH Đảng bộ - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm trình bày.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Thị Xuân - UVBCH Đảng bộ Trung tâm Y tế Thành phố trình bày tại Hội nghị.

 Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được triển khai nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, giúp đảng viên và quần chúng ưu tú trong TTYT Thành phố nhận thức sâu sắc về các nội dung cốt lõi trong tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong. Đồng thời, giúp đảng viên, quần chúng ưu tú hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Đảng, khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, khẳng định sự kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Triệu Hương, Phòng Dân số - TT&GDSK

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập