Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Ngày 11/8, Đoàn công tác của Thành ủy Cao Bằng do đồng chí La Thị Vũ Hiền – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Trung tâm Y tế Thành phố.
anh tin bai

Đồng chí La Thị Vũ Hiền – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đảng ủy Trung tâm Y tế Thành Phố là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố Cao Bằng, hiện có 03 chi bộ trực thuộc với 56 đảng viên, trong đó có 06 đảng viên dự bị và 01 đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời. Việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy Trung tâm Y tế Thành phố chủ động ban hành kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện. Kết quả, tuyên truyền trực tiếp tại Đảng bộ năm 2022 được 03 cuộc với 198 lượt người nghe, từ đầu năm 2023 đến nay được 01 cuộc với 80 người nghe; tuyên truyền tại chi bộ năm 2022 được 12 buổi với 610 lượt nghe, từ đầu năm 2023 đến nay được 06 buổi với 360 lượt nghe. Đảng bộ Trung tâm Y tế Thành phố thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các nội dung từ Thành ủy để thống nhất quan điểm chỉ đạo, nội dung công tác lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng trong mỗi kỳ sinh hoạt tại chi bộ, đáp ứng yêu cầu công tác sinh hoạt chính trị và chỉ đạo chuyên môn về công tác y tế dự phòng, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí La Thị Vũ Hiền – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy Trung tâm Y tế Thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đồng chí đảng viên và các quần chúng ưu tú, BCH Đảng bộ cần cụ thể hóa các nhiệm vụ cụ thể đến từng các chi bộ trực thuộc. Luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, luôn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điểm xuyên tạc nhằm chống phá cách mạng, chế độ XHCN tại nước ta. Bên cạnh đó, cần thường xuyên cập nhật thông tin, tài liệu của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy để nắm bắt kịp thời các thông tin về chính trị trong tình hình mới, góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ, cũng như làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn thành phố.

Khoa Nguyễn

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập