Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023
Đoàn công tác của Thành ủy Cao Bằng vừa tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 tại Trung tâm Y tế Thành phố.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cấp ủy, chính quyền, chi ủy, chi bộ, lãnh đạo; Việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, việc xây dựng, sửa đổi quy chế hoạt động, chương trình công tác năm và kết quả hoạt động của đơn vị. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện Luật số: 10/2022/QH15, ngày 10/11/2022 về thực hiện dân chủ cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Kết quả thực hiện các nội dung tại công văn số 49-CV/BCĐ, ngày 10/3/2023 của Ban Chỉ đạo Thành phố về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” về đăng ký, xây dựng mới và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Hồng Duyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trước Đoàn kiểm tra.

Đảng bộ, chính quyền Trung tâm Y tế Thành phố đã ban hành Quy chế dân chủ và tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại đơn vị, đồng thời chỉ đạo các chi bộ, khoa phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp  trên có liên quan đến công việc của đơn vị; chương trình công tác hàng năm của cơ quan; kinh phí hoạt động hàng năm; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm, hợp đồng làm việc, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, nâng ngạch, đánh giá xếp loại viên chức, thi đua khen thưởng

Trong năm 2023, Trung tâm Y tế Thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác Dân vận khéo nhằm đem đến sự hài lòng cho người bệnh và người nhà người bệnh đó là đổi mới phong cách, thái độ phục  vụ của cán bộ y tế bằng nhiều hoạt động cụ thể, gồm: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong khối điều trị 03 lần/năm và duy trì giao ban ngày; Tổ chức họp Hội đồng người bệnh nhằm lắng nghe những ý kiến phản ánh của người bệnh và người nhà người bệnh khi đến điều trị tại đơn vị được 12 lần (định kỳ vào ngày 28 hàng tháng) và tổng hợp ý kiến góp ý từ sổ góp ý được treo tại các khoa điều trị; đồng thời Ban thanh tra nhân dân thu thập các thông tin tại tủ hòm thư của đơn vị, từ đó nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được nhân dân phản ánh.

Hằng năm Phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khoẻ của đơn vị thực hiện 1.300 phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh và nhập vào phần mềm Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế. Qua đó thái độ phục vụ của nhân viên y tế ngày càng được nâng cao, nhận được nhiều sự hài lòng của người bệnh khi đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Thành phố.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đàm Hải Doanh – Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ Thành phố - Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả mà Trung tâm Y tế Thành phố đã đạt được trong việc thực hiện QCDC tại cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng chí đề nghị đơn vị cần bổ sung thêm những công việc đơn vị đã làm được, bên cạnh đó quan tâm, đánh giá nhiều hơn đến hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để góp phần thực hiện tốt QCDC tại cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cấp ủy, chính quyền tại đơn vị trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Khoa

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập