Chiến dịch truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2023
Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2023 với chủ đề: “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”. Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2023, Trung tâm Y tế thành phố Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch và triển khai Chiến dịch truyền thông  với nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động cộng đồng, truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới.

Tại khu vực Thành phố đã diễn ra các hoạt động: Treo băng rôn tại trụ sở Trung tâm Y tế thành phố; Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phát thanh thông điệp truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2023.

anh tin bai

Treo băng rôn hưởng ứng tại Trạm Y tế xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng.

Trạm Y tế các phường, xã phối hợp với cán bộ văn hóa xã, phường thực hiện phát thanh thông điệp  truyền thông, Treo băng rôn thông điệp truyền thông tại 09 Trạm Y tế xã, phường. Đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông (nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm nhỏ, vấn trực tiếp...) về công tác Dân số chủ đề truyền thông của  năm nhân sự kiện Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2023.

anh tin bai

Tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản trước sinh và sau sinh tại Trung tâm Y tế thành phố Cao Bằng.

Chiến dịch truyền thông nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động cộng đồng và truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới, từ đó chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng. Tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị các tầng lớp nhân  dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất  lượng, phân bố dân số trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/12/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Nguyễn Khoa

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập